Vi kalder det "advokatstuderende"

Nogle advokatfirmaer kalder det student, studentermedarbejder, stud.jur., jurastuderende, studentermedhjælper, legal intern, legal trainee ...

Vi kalder det advokatstuderende, fordi det er en uddannelsesstilling. Vi har sat karrierevejen fuldstændigt i system, og hos os starter den praktiske juridiske uddannelse ikke først med jobbet som advokatfuldmægtig. For dem, der kører hele forløbet igennem, vil overgangen til en advokatfuldmægtigstilling være næsten umærkelig, bortset fra et par formaliteter.

Inden vi ansætter dig, har vi læst din ansøgning og dit CV med bilag grundigt, vi har haft et par samtaler med dig, og du har bestået en lille skriftlig test af din juridiske og almene viden.

Nogle advokatstuderende skifter, oftest efter en længere ansættelsesperiode, titel til trainees. Trainee er typsik sidste trin inden en fuldmægtigansættelse hos os.

 

Ansættelsesvilkår

Du ansættes på nogle standardvilkår, som vi gennemgår under en eventuel afsluttende ansættelsessamtale.

Arbejdstidens længde og placering aftales ud fra vores behov og din og de øvrige studentermedarbejderes skiftende studiekalendere. Arbejdstidens længde kan svinge fra dag til dag og uge til uge. Vi forventer, at alle tager hensyn til alle.

Den ugentlige arbejdstid vil typisk være 4-10 timer.

Du hjælper os. Vi hjælper dig.

Vi bistår med råd og dåd, når det fx gælder

 • bachelorprojekt
 • specialeskrivning
 • valg af kursusfag
 • studieophold
 • valg af muligt nyt arbejdssted, hvis din fremtid ikke ligger hos os
 • udformning af jobansøgning og forberedelse af jobsamtale

- hvis du altså ønsker det.

Hvad er det?

"Advokatstuderende" er vores helt egen overordnede stillingsbetegnelse for jurastuderende, der varetager en række forskellige funktioner hos os. Du får et grundigt indblik i, hvad der foregår i et moderne advokatfirma, og du opnår på et tidligt tidspunkt en række praktiske færdigheder, der giver et pænt forspring i forhold til arbejdet som advokatfuldmægtig, når den tid kommer.

Det er et job, men det er også en mesterlære.

Som advokatstuderende hos universadvokater starter du med det basale. Har du ikke opholdt dig i maskinrummet og fået olie på fingrene, mangler du et meget væsentligt element i forhold til advokatgerningen og da ikke mindst, hvis du har ambitioner om på et tidspunkt at være med til som partner at drive en advokatvirksomhed.

Du lærer helt grundlæggende ting som orden, service, at behandle forskellige personer og situationer forskelligt, at formulere dig høfligt og præcist, at notere og fremnotere, at arbejde i et team, at finde frem til de mest hensigtsmæssige arbejdsrutiner, hvordan advokat-itsystemer virker, grundlæggende advokatetiske regler og meget andet.

Måske vil du til tider opleve nogle af opgaverne som trivielle - men de er en del af et forløb, som kan være med til at sikre, at du ikke ender som et tilfældigt nummer i bagbutikken i et stort advokatfirma.

Udmærker du dig, har vi en klar ambition om, at du skal være advokatfuldmægtig hos os.

Hvad forventer vi af dig?

Ikke så lidt!

Betragter og behandler du ansættelsen hos os som et tilfældigt job, betragter vi dig som en tilfældig studerende, der kom kortvarigt forbi.

Vi kigger, i helt tilfældig rækkefølge og blandt meget andet, efter

 • faglighed og faglig nysgerrighed
 • forretningssans
 • energi
 • serviceniveau, høflighed, venlighed
 • ærlighed og loyalitet
 • lederegenskaber
 • fleksibilitet
 • sproglige evner, danske og andre, mundtlige og skriftlige
 • smittende humør
 • vilje til også at tage de trælse opgaver, store og små
 • teamspirit og hjælpsomhed
 • it-niveau
 • kreativitet og vision
 • kvalitet, kvantitet, stabilitet, pålidelighed
 • ordentlighed
 • praktisk håndelag

Spidse albuer og blafrende egoer kan vi ikke lide.

Vi stiller krav til dig, men dit studie kommer til enhver tid først. Arbejdstiden tilrettelægges under hensyntagen til undervisningsforberedelse og -deltagelse, opgaveskrivning, eksamenforberedelse osv.

Praktisk orienteret undervisning

Som advokatstuderende hos os slipper du ikke helt for skolebænken - men undervisningen er meget mere praktisk orienteret, end du er vant til på universitetet.

Selskabet kursusunivers ApS er en del af UNIVERS-koncernen. I dette regi afholder vi 40-70 juridiske heldagskurser om året. Kurserne, der afvikles på nogle af Danmarks bedste kursuscentre, forestås af anerkendte undervisere fra universiteterne, domstolene og advokatverdenen og frekventeres af bl.a. et stort antal advokater fra hele Danmark. Det giver os en unik mulighed for at tilbyde vores medarbejdere deltagelse i højkvalitetskurser.

 1. Som advokatstuderende deltager du årligt (ulønnet, men gratis) i 1-3 af kursusunivers' heldagskurser inden for dine specialer og arbejdsområder eller inden for almén praksis.
 2. Med skiftende intervaller afholder vi på vores kontor 1 times-kurser for de advokatstuderende, hvor deltagelse er "obligatorisk". Emnerne kan eksempelvis være proces, advokat-itsystemer, inkasso, univers-konceptet, advokatetik, hvidvask, persondatabeskyttelse, telefon- og mødeteknik eller skriftlig kommunikation, Denne kursusdeltagelse lønnes.

Dinosaurer

"En dinosaurusdinosaur eller dino er et medlem af en næsten uddød gruppe af archosaurer, der opstod i Mellem Trias for 230 millioner år siden. Dinosaurerne etablerede sig i Sen Trias og blev i kraft af deres størrelse en dominerende dyregruppe. En position de holdt til slutningen af kridttiden, hvor de uddøde bortset fra den linje af små rovdinosaurer, der allerede havde udviklet sig til fuglene.

Det latinske navn Dinosauria blev først foreslået af den engelske videnskabsmand Richard Owen i 1842. Ordet kommer af græsk deinos for frygtelig og sauros for firben eller øgle".

Sådan skriver Wikipedia om dinosaurer.

Om færre år end du tror, kan du læse noget, der minder lidt om dette - om advokater.

Når du går på pension, bliver det fra et helt andet arbejdsliv end det, du sikkert troede, at du gik ind til. 

Vi vil gerne være med til i det små at åbne dine øjne for, hvad der kommer til at ske. I tide.

Kolofon

advokatstuderende.dk tilhører og redigeres af universadvokater I/S (CVR nr. 38140523).

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign