T: +45 82 82 81 81

Som advokatstuderende får du dine egne faste arbejdsområder, dels nogle juridiske fagområder, dels en række brancher. Vi har klienter inden for alle de pågældende brancher (og flere til).

På denne måde får du et rimeligt kendskab ikke alene til bestemte juridiske discipliner, men også til juraen omkring forskellige brancher.

Du vil dog jævnligt komme til at krydse fagområde- og branchemæssige grænser i dit arbejde for os. Det har ikke kun med praktisk behov at gøre. Vi mener, at også specialister bør have en høj grad af generalistviden. Man kan ikke rådgive optimalt på et snævert område, hvis man ikke har det større overblik.

I spalten øverst til venstre og på de underliggende sider kan du se arbejdsområderne.

UNIVERSADVOKATERs hjemmeside kan du se, hvilke advokatstuderende, der for øjeblikket arbejder med de forskellige områder.

Hvad er UNIVERSADVOKATERs jobagent og jobbank?

Dudal Webdesign