T: +45 82 82 81 81

Som advokatstuderende kommer du til at arbejde mere med nogle end andre arbejdsområder og mere med visse brancher end andre. Vi har klienter inden for rigtig mange brancher, og vi forsøger langt hen ad vejen at fordele vores advokatstuderende på de forskellige brancher.

Du vil dog jævnligt komme til at krydse fagområde- og branchemæssige grænser i dit arbejde for os. Det har ikke kun med praktisk behov at gøre. Vi mener, at også specialister bør have en høj grad af generalistviden. Man kan ikke rådgive optimalt på et snævert område, hvis man ikke har det større overblik.

I spalten øverst til venstre og på de underliggende sider kan du se arbejdsområderne.

Hvad er UNIVERSADVOKATERs jobagent og jobbank?

Dudal Webdesign